Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Базові показники діяльності 1 півріччя 2017 року

        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Ленінського районного суду м. Миколаєва  
                 
перше півріччя 2017 року
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 1453 1453
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 114 114
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 4294 4294
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 4008 4008
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 1734 1734
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 146 146
5. Кількість скасованих судових рішень 127 127
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
574,70 574,70
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
14582 14582
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
32 32
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю 56 56
11. Відсоток розглянутих справ 93,34 93,34
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 400,80 400,80
13. Відсоток скасованих судових рішень 3,17 3,17
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
6 6
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
835 835
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
   
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
   

 

 

      Базові показники роботи      
    Ленінського районного суду м. Миколаєва    
    (назва суду)    
перше півріччя 2017 року
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за вітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 1458
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 4310
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 4028
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 1735
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 87
I.6 Фактична кількість суддів 10
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 87 5,01%
II.2 Відсоток розгляду справ 93,46%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 403
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 577
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 53
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень  
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду  
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)  
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)  
     
    11 липня 2017 року