Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Ленінського районного суду м. Миколаєва  
                 
2017 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 1448 1448
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 112 112
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 4134 8124
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 3895 7804
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 1685 1767
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 144 193
5. Кількість скасованих судових рішень 128 228
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
558,20 957,20
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
14582 28357
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
428 834
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю 56 56
11. Відсоток розглянутих справ 94,22 96,06
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 389,50 780,40
13. Відсоток скасованих судових рішень 3,29 2,92
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
6 13
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
835 1757
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
   
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
   

 

 

№  Показник Дані за вітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 1456
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 8356
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 8031
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 1774
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 139
I.6 Фактична кількість суддів 10
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 139 7,8%
II.2 Відсоток розгляду справ 96,11%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 803
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 981
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 55
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень  
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду  
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)  
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)  
     
    9 січня 2018 року