Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Результати опитування відвідувачів суду

З 29 січня 2018 року по 09 лютого 2018 року в приміщенні Ленінського районного суду м. Миколаєва проводилось опитування відвідувачів суду, метою якого було оцінювання доступності правосуддя, ефективності організації роботи суду та незалежності, неупередженості суду під час судового розгляду справ.

 

Після аналізу даних, які були получені за результатами опитування, встановлено наступне:

 

В цілому в опитуванні прийняло участь  25 осіб, з яких:

Спрямування освіти

 

юридична

20

Економічна, технічна, медична

3

Середня, середньо-спеціальна

2

 

звертались за отриманням послуг державних установ (суди, прокуратура, пенсійний фонд тощо)?

а) так  -  23

б) ні – 2

 

джерело отримання інформацію щодо діяльності суду? (необхідне підкреслити) 

а) Інтернет (веб-сайт суду, соціальні мережі, інтернет видання) -           18       

б) з особистого спілкування  -   6

в) газети, журнали, телебачення –  1

 

мета відвідування суд?  

а) був учасником судового засідання  – 18

б) звертався до суду з приводу: отримання копій процесуальних документів, подачі до канцелярії суду різного виду документів, отримання від суду інформації, тощо -  6                                                                                             

в) інше – 1

 

ступінь обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?

 

Цілком обізнаний

12

Загалом обізнаний

12

Майже не обізнаний

1

Зовсім не обізнаний

 

 

Доступність суду

6

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду?

так - 1   

 ні - 24    

в/в

 

Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати потрібну інформацію телефоном?

так  - 22  

ні  -2   

в/в -1

 

Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші питання у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу та ін.)?

так - 23

 ні - 1  

 в/в -1

 

Зручність та комфортність перебування у суді (необхідне підкреслити)

 

 

Чи є характерним для приміщень суду наступне: (необхідне підкреслити)

 

 

достатність зручних місць для очікування?

так  - 20   

ні  - 4   

в/в - 1

 

достатність зручних місць для оформлення документів?

так - 19     

ні  - 6  

в/в

 

достатність зручних місць для ознайомлення з матеріалами справи?

так - 20    

ні - 5    

в/в

 

 

забезпечення зручним місцем під час судового засідання?

так - 24    

ні - 1   

в/в

 

Повнота та ясність інформації (необхідне підкреслити)

 

 

Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки оголошень)?

так - 22     

ні - 2    

в/в - 1

 

 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо

 

 

 

- розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень

так  - 21   

ні   - 4

в/в

 

 

- правил допуску в суд та перебування в ньому

так - 24   

ні - 1    

в/в

 

 

- справ, що призначені до розгляду

так - 20    

ні  - 4  

в/в - 1

 

 

- зразків документів (заяв, клопотань, тощо)

так - 22   

ні - 1     

в/в - 2

 

 

- порядку сплати судового збору, реквізити та розміри платежів

так - 21   

ні - 1   

в/в - 3

 

 

Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет ?

так  - 24   

ні -   

в/в

 

 

Чи знайшли Ви на веб-сторінці суду потрібну для Вас інформацію?

так -  24   

ні -    

в/в

 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду (необхідне підкреслити)

 

 

Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок?

так - 21   

ні - 2     

в/в - 2

 

 

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси:

 

 

 

- доброзичливість

так   - 24  

ні    

в/в - 1

 

 

- професіоналізм

так - 25   

ні    

в/в

 

Дотримання термінів судового розгляду (необхідне підкреслити)

 

 

Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочиналися засідання по Вашій справі?

так - 21

ні - 4    

в/в

 

 

Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання?

так - 18    

ні - 4     

в/в - 3

 

 

Чи вчасно Ви отримували повідомлення про розгляд справи?

так - 20   

ні - 3     

в/в - 2

 

Сприйняття роботи судді (необхідне підкреслити)

 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії суддів), наступне:

 

 

 

- неупередженість та незалежність (суддя не піддався зовнішньому тиску , якщо такий був)

так - 23  

ні - 1   

в/в - 1

 

 

- коректність, доброзичливість, ввічливість

так  - 24  

ні    

в/в - 1

 

 

- належна підготовка до справи та знання справи

так - 23   

ні -1   

в/в - 1

 

 

- надання можливостей сторонам обґрунтовувати свою позицію

так - 23    

ні - 1  

в/в - 1

 

 

- дотримання строків розгляду справи

так - 23   

ні -   

в/в - 1

 

Судове рішення (якщо розгляд справи завершено)

 

 

Чи вчасно отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі?

так   - 24

ні    

в/в - 1

 

 

Вимір якості

Черга

Доступність суду для відвідувачів

4

Зручність та комфортність перебування відвідувача у суді

6

Повнота та ясність отриманої у суді інформації

3

Дотримання термінів судового розгляду

2

Якість роботи працівників апарату суду

5

Якість роботи судді

1 (більшість опитаних)

 

Які конкретні зміни, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні:

 Оцінюють якість роботи нашого суду:

 

(1-дуже погано, 5-відмінно.) (необхідне підкреслити)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

7

18

 

                       

Після проведення опитування відвідувачів суду, яке проводилось в Ленінському районному суді м. Миколаєва, отримано важливу інформацію для прийняття поточних та стратегічних рішень керівництвом суду задля вдосконалення функціонування суду та покращення задоволеності громадян роботою суду.

           Ми вдячні всім відвідувачам, що взяли участь в опитуванні! 

 

           прес-секретар суду