Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД   м.МИКОЛАЄВА
                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Наказом Голови Ленінського районного суду м. Миколаєва

                                                            № 1 од/г/2018

                                                                               від  26 січня 2018 року

 

 

 

 

 

Комунікаційна стратегія Ленінського районного суду м. Миколаєва

 

2018 рік

 

 

Зміст:

 

Вступ

 

 1. Аналіз стану комунікації.
 2. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблеми, які потребують вирішення
 3. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії
 4. Цільова аудиторія
 5. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями
 6. План комунікаційних заходів на 2018 рік

 

 

 

Вступ

 

Довіра до суду як до інституції влади в державі – це довіра не лише до голови суду чи навіть до суддів, а до всіх його складників/суб’єктів і, безумовно, - довіра до виконання покладених на нього функцій. Численність факторів, які впливають на взаємозв’язок суду з його аудиторією, - ефективність комунікації – пояснює необхідність у виробленні спеціальної стратегії, якої мають дотримуватися усі, хто в той чи інший спосіб передає цільовій аудиторії асоційовані з судом повідомлення.

Процес розробки комунікаційної стратегії суду нерозривно пов’язаний з організаційним менеджментом і плануванням його діяльності. Оскільки комунікації зазвичай є похідними від основної діяльності, надзвичайно важливо впроваджувати сучасні стандарти управління в роботі суду (як суддівського корпусу, так і апарату суду).

Комунікаційні цілі й завдання формуються з огляду на управлінські пріоритети діяльності суду як установи. Відповідно до поставлених цілей визначаються пріоритетні цільові аудиторії та мають формуватися ключові повідомлення.

Комунікаційна стратегія – це не документ, це, насамперед, бачення руху у сфері комунікацій на найближчі півроку-рік.

Надзвичайно важливо, щоб основні ідеї комунікаційної стратегії були донесені до всіх працівників суду, оскільки, всі вони, виступають носіями і, відповідно, - передавачами інформації про суд до його цільових аудиторій.

Контроль і координацію комунікаційної діяльності суду здійснює Голова суду, керівник апарату суду, відповідальним за виконання - є прес-секретар, головний спеціаліст з інформаційних технологій, а об’єктивно і фахово оцінювати стан і перспективи – сторонні експерти з комунікацій, які не належать до суду.

 

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності

 

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам.

Для створення ефективної системи взаємодії суду, засобів масової інформації та громадськості в Ленінському районному суді м. Миколаєва наявна посада прес-секретаря (головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації) й обрано суддю-спікера, які забезпечують комунікаційну діяльність та інформування суспільства про діяльність суду, зокрема шляхом оприлюднення інформації на  сторінці суду на веб-порталі «Судова влада»: http://ln.mk.court.gov.ua/sud1416/

На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить суд, а також ті заходи, в яких беруть участь судді та працівники апарату. Прес-секретар опрацьовує запити та звернення представників засобів масової інформації, забезпечує підготовку і надання відповідей, що пов’язані з діяльністю суду, готує і розміщує на сайті інформацію про розгляд справ судом, спростування інформації, яка не відповідає дійсності, та роз’яснення стосовно діяльності суду у зв’язку з публікаціями про його роботу.

У приміщенні суду розміщені інформаційні стенди. На вказаних стендах подається інформація про розклад роботи та контакти суду.

Таким чином, Ленінський районний суд м. Миколаєва прагне до відкритості та прозорості у своїй роботі, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- внутрішній:

робота із суддями, працівниками апарату суду та патронатної служби щодо вдосконалення їх комунікаційних навиків, облаштування приміщення  суду  з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників;

- зовнішній:

інформування суспільства про роботу Ленінського районного суду м. Миколаєва, налагодження постійного зацікавленого діалогу з громадськістю та засобами масової інформації, залучення студентів та молодих фахівців до проходження практики у суді.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке систематично проводиться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.  

 

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблеми, які потребують вирішення

 

З часу створення суду і до цього часу ведеться активна робота забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян  вільним, безперешкодним доступом до суду.

У даному напрямку зроблено наступне: у 2017 році, завдяки ДСАУ,  Ленінський районний суд м. Миколаєва переїхав до нової будівлі, через що у суді стало можливим обладнання 12  залів судових засідань. Однак, 6 залів з 12 потребують повного забезпечення технічними засобами фіксування судового процесу, техніка у 4 залах потребує зміни (модернізації) обладнання (через технічну застарілість обладнання часто виникають проблеми під час судових засідань). Також у суді взагалі відсутні меблі для залів судового засідання, для відвідувачів, конференц-зали.

Створення ефективної системи взаємодії нашого суду, засобів масової інформації та громадських організацій, що є надважливим в теперішній час, можливість проведення конференцій, брифінгів, інших заходів, а також навчань, тренінгів для працівників суду, є складним коли приміщення суду не має обладнаного відповідною технікою конференц-залу.

Не сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з  громадськістю низький рівень загальної правової культури населення регіону, внаслідок чого формується негативне ставлення до суду загалом.  

 

 

 

 1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

 

Метою комунікаційної стратегії Ленінського районного суду м. Миколаєва є формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи суду, як ланки системи судочинства і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

 - забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри до правосуддя загалом та до Ленінського районного суду м. Миколаєва;

- переконання широкої громадськості зокрема щодо прийняття суддями Ленінського районного суду м. Миколаєва при здійсненні судочинства об’єктивних, безсторонніх, неупереджених, незалежних та справедливих рішень;

 - підтримка стосунків між членами суддівського корпусу, сприяння в обміні інформацією між ними та організація спільної комунікаційної діяльності;

- підвищення рівня обізнаності громадян щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності суду;

- підвищення обізнаності відвідувачів суду про судові правила і процедури.

- підвищення авторитету працівників апарату та суддів Ленінського районного суду м. Миколаєва у суспільстві;

 - покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування в інтересах побудови правової держави;

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

- популяризація роботи в суді, насамперед серед молодих юристів. 

 

 

 1. Цільова аудиторія

 

 

Відповідно до мети та цілей Комунікаційної стратегії Ленінського районного суду м. Миколаєва її цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

- професійні судді;

- судді у відставці;

- працівники апарату суду.

Зовнішні:

 - громадяни: учасники судових процесів (позивачі, відповідачі тощо) та особи, які потребують судового захисту;

- громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу, проте які або відвідують суд, або цікавляться його діяльністю;

- окремі категорії громадян, інтереси яких можуть бути представлені громадськими організаціями (інваліди, діти війни тощо);

- засоби масової інформації;

- експертне та наукове середовище;

- студенти юридичних спеціальностей; - школярі загальноосвітніх шкіл та інтернатів;

- представники суб’єктів владних повноважень.

Найбільш пріоритетною цільовою групою є групи, що становлять зовнішню цільову аудиторію. 

 

 

 1. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

 

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи. Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сайт;

3) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

4) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

5) надання інформації через Інформаційний кіоск у приміщенні суду.

Під час визначення каналів комунікації Ленінського районного суду м. Миколаєва із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) прес-тури для журналістів (Дні відкритих дверей);

4) надання інформації через веб-сайт суду;

5) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та до інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю з керівництвом суду.

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через Веб-сайт суду;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичної спеціалізації у суді.

 

 

ПЛАН КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Ленінського районного суду м. Миколаєва

на 2018 рік

 

№ п\п

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку розрахований

захід

Очікуваний результат

Орієнтовна

дата

проведення

Відповідальні за виконання

 

Внутрішня комунікація

 

1.                 

Проведення анкетного опитування суддів та працівників апарату суду щодо роботи суду

судді, працівники апарату суду

Отримання інформації для прийняття управлінських рішень та розробки планів дій, спрямованих на вдосконалення роботи суду (забезпечення належних умов праці, підвищення використання наявних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення суду, тощо

1 раз на 6 місяців, початок року та початок ІІ півріччя

Заступник керівника апарату суду, Прес-секретар суду

2.                 

Проведення зборів суддів та працівників апарату суду щодо обміну інформацією з професійних питань діяльності суду та судової системи взагалі

Судді, працівники апарату суду

Підвищення ефективності комунікаційної взаємодії, вироблення спільної позиції з питань діяльності суду

постійно

Голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, прес-секретар суду

3.                 

Узагальнення та аналіз судової практики

Судді

Забезпечення єдності судової практики

постійно

Керівник апарату суду, головний спеціаліст з судової статистики

4.                 

Співпраця з органами суддівського самоврядування

Судді, органи суддівського самоврядування

Забезпечення виконання рішень органів суддівського самоврядування та співробітництво з такими органами

постійно

Керівник апарату суду

5.                 

Організація для суддів та працівників суду тренінгів, семінарів спілкування з представниками ЗМІ

Судді, працівники суду

Формування навиків такого спілкування

постійно

Керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, прес-секретар

 

Зовнішня комунікація

 

1.                 

Оновлення інформації на офіційному веб-сайті суду

Громадяни, ЗМІ, учасники судових процесів, представники суб’єктів владних повноважень

Інформування суб’єктів комунікаційної діяльності про діяльність суду, про судову систему взагалі, своєчасне інформування осіб, які беруть участь про інформацію щодо розгляду справ

постійно

Прес-секретар, головний спеціаліст з інформаційних технологій

2.                 

Забезпечення громадян (відвідувачів суду) інформацією через інформаційні стенди

Громадяни, ЗМІ, відвідувачі суду, учасники судових процесів

Надання інформації про діяльність суду, корисної інформації для відвідувачів, учасників процесу, інформування щодо розгляду судових справ

постійно

Прес-секретар

3.                 

Проведення анкетного опитування відвідувачів суду

Громадяни, учасники судових процесів

Отримання зовнішньої оцінки щодо діяльності суду, оцінки якості послуг, що надаються судом, з метою поліпшення якості судових послуг та підвищення рівня довіри громадян до судів

1 раз на рік

Прес-секретар

4.                 

Проведення Дня відкритих дверей

ЗМІ, студенти юридичних ВУЗів

Налагодження зв’язків зі ЗМІ; виховання у громадян поваги до закону і прав людини, ознайомлення з діяльністю суду, судовими процесами

За погодженням з керівництвом суду

Прес-секретар

5.                 

Організація прес-конференцій, брифінгів, інформаційних зустрічей за участю керівництва суду, суддів

ЗМІ, громадяни, представники суб’єктів владних повноважень

Надання інформації про діяльність суду, забезпечення прозорості судової влади, підвищення її авторитету і рівня довіри громадян до правосуддя

постійно

Керівник апарату суду, прес-секретар