Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови Ленінського

районного суду м. Миколаєва  

від 15.02.2016 року за № 1од/г/2016

 

ПОРЯДОК

взаємодії Ленінського районного суду м. Миколаєва із журналістами та представниками засобів масової інформації

 

I. Загальні положення.

 

1.1  Цей Порядок визначає особливості взаємодії Ленінського районного суду м. Миколаєва (далі – Суд) із журналістами та представниками засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на підставі Конституції України, чинного законодавства України і має на меті створення необхідних умов для забезпечення належного доступу громадськості до судової інформації, підвищення та підтримки високого рівня довіри громадськості до судової влади в цілому.

1.2 Організація роботи із взаємодії суду зі ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації чи особою, яка виконує його обов’язки (далі – прес-секретар суду). Інформація про посадову особу та засоби зв’язку оприлюднюється і доступна шляхом розміщення на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті суду.

 

ІІ. Правила пропуску та перебування журналістів, представників ЗМІ у приміщенні суду та судових залах, де відкрито розглядаються справи.

 

2.1 Доступ журналістів та представників ЗМІ до приміщення суду та залів судового засідання, де відкрито слухаються справи, здійснюється на загальних підставах.

2.2 Журналісти та представники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його залів на тій підставі, що вони не є особами, які беруть участь у справі.

2.3 Відвідування відкритих судових засідань журналістами та представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації.

2.4 З метою належного виконання професійних обов’язків та уникнення непорозумінь журналістам та представникам ЗМІ бажано прибути до суду завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку судового засідання).

2.5 Поведінка журналістів та представників ЗМІ, присутніх на засіданні суду, повинна відповідати загальним етичним нормам, не має суперечити встановленим приписам процесуального законодавства; також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, не повинна порушувати права інших осіб чи заважати здійсненню правосуддя.

2.6 Журналісти та представники ЗМІ під час судового засідання повинні утриматись від пересування в залі суду, а також необхідно налаштувати апаратуру таким чином, щоб вона не створювала гучних звуків, яскравих спалахів чи інших перешкод, які заважають належному судовому розгляду.

2.7 Представникам ЗМІ слід утримуватись від будь-яких дій, визнаних неприйнятними в державних установах та публічних місцях, зокрема, таких, що свідчать про явну неповагу до суду, або встановлених в суді правил, чи дій, що свідчать про їх реакцію на перебіг судового процесу, а також іншої публічної демонстрації свого ставлення до подій.

2.8 За порушення вищезазначених вимог (невиконання законних розпоряджень головуючого або порушення порядку під час судового засідання, прояв неповаги до суду з боку осіб, які присутні в судовому засіданні) суд застосовує заходи процесуального примусу у виді попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із залу судового засідання.

За наявності в діях ознак адміністративного правопорушення винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності.

 

ІІІ. Порядок проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису судового засідання.

 

3.1 Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

3.2 Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

3.3 Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

 

IV. Акредитація журналістів, представників ЗМІ.

 

4.1 Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи Суду (окрім судових засідань) здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-секретарем Суду відповідних списків.

4.2 Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

4.3 Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (прес- конференції, брифінги, зустрічі зі студентами тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

4.4 У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, акредитація може бути припинена.

4.5 Забезпечення представників ЗМІ інформаційними матеріалами під час заходу, що відбувається, здійснюється прес-секретарем Суду, або особою, уповноваженою виконувати його обов’язки.

 

V. Запити на отримання інформації.

 

5.1 Для надання громадськості інформації про діяльність суду відповідно до чинного законодавства журналісти, представники ЗМІ мають можливість отримати необхідну інформацію на офіційному веб-сайті суду або письмово (поштою, факсимільним зв’язком, на електронну адресу) звертатися до суду з інформаційним запитом.

5.2 Відповіді на інформаційні запити залежно від їх характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом, потребує належної перевірки тощо) надаються в письмовій формі та виключно у строки, встановлені Законом.

5.3 Інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються в порядку першочерговості.

 

VI. Прикінцеві положення.

 

6.1 Даний Порядок вводиться в дію з моменту його затвердження.

6.2 Зміст цього Порядку доводиться до відома журналістів та представників ЗМІ шляхом розміщення на офіційному веб-сайті суду.