flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

За 2014 рік

  АНАЛІЗ РОБОТИ  ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОННОГО  СУДУ М. МИКОЛАЄВА  ЗА 2014 рік.

 
Згідно зі штатним розписом у 2014 році  у Ленінському районному суді м. Миколаєва кількість суддів становила 13 осіб.
Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  від 11.06.12 р. №18/вп-12  один суддя відсторонений від посади.
У одного судді з 15.09.2014 року закінчилися повноваження п’ятирічного терміну.
З листопада 2014 року штатний розпис змінено та становить 14 осіб, але фактично працюють – 12 суддів.
В суді встановлена спеціалізація суддів – 6 суддів розглядають кримінальні справи та матеріали, справи про адміністративні  правопорушення, 6 суддів розглядають цивільні та адміністративні справи та матеріали.
Середньомісячне надходження справ на 1 суддю становить 81,4 справи та матеріалів.
 Із загального числа справ, що надходять щомісяця на розгляд одному судді становлять: кримінальні - 0,19 справ,справи кримінального провадження – 4,7 , клопотання та скарги криміналь і заяви КС – 8,1 справ, цивільні – 35,9 справи, адміністративні – 2,3 ,справи про адміністративні правопорушення – 13,8 справ, інші справи та матеріали – 11,4 справ.
Протягом 2014 року до Ленінського районного суду надійшло 3 кримінальних справи,перебувало в провадженні 28 кримінальних справ. Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 31 осіб.
Кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено протягом звітного періоду становить 6 справ.
В 2014 році, при розгляді кримінальних справ не було порушень строків, передбачених ст. 241 та ст. 256 КПК України.
З постановленням вироку закінчено провадження у 6 кримінальних справ (100 % від загальної кількості розглянутих);
Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:
- засуджених – 6 осіб ( 100 % від загальної кількості осіб у справах із закінченим провадженням);
- виправданих – 3 осіб (50 %);
За 2014 рік усього було засуджено 6 осіб, з них до позбавлення волі 5 особи, що становить 83,3 % від усіх засуджених. Судом було застосовано такі альтернативні покарання:
-позбавлення волі на певний строк – до 5 осіб;
- звільнено від відбування покарання з випробуванням 1 особа.
Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:
-позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу– 1 особа.
22 кримінальних справ не розглянуто на кінець звітного періоду, від загальної кількості справ, що перебували в провадженні це  становить 78,5%. Кількість справ, провадження в  яких  зупинено становить 15справи (68% від кількості справ, що перебувають у залишку).
Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку становить 31 (77,5  % від  загальної кількості осіб, щодо яких справи знаходились на розгляді).
Судом було розглянуто 3 кримінальних справ з фіксуванням судового процесу технічними засобами.
В апеляційному порядку по кримінальним справам скасовано і змінено 2 вирока Ленінського районного суду м. Миколаєва.
За звітній період до Ленінського районного суду м. Миколаєва не надходило справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.
 
Усього, протягом 2014 року, на розгляді у суді перебувало 678 справи кримінального провадження. З них, протягом звітного періоду надійшло 586 справи кримінального провадження.
Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 728 осіб.
В 2014 році судом розглянуто 552 справ кримінального провадження. З них, з постановленням вироку 474 провадження, що становить 85,8% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень. З затвердженням угоди винесено 51 вироків. Залишок нерозглянутих справ кримінального провадження на кінець звітного періоду становив 125 справи, що складає 18,4% від числа справ, які перебували на розгляді.
- з закриттям провадження розглянуто – 48 справ, що становить 8,6% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.
- з застосуванням примусових заходів медичного характеру – 4 справи, що становить 2,8 % від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.
- з застосуванням примусових заходів виховного характеру – 0 справ.
- повернуто прокурору 18 кримінальних проваджень, що становить 3,2% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.
Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:
- засуджених – 507 осіб,
- виправданих – 1 особа,
- щодо яких справи закрито – 48 особи,
- щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру – 4 особи.
За 2014 рік усього було засуджено 507 осіб, з них до позбавлення волі 176 осіб, що становить 34,7% від усіх засуджених.
Судом було застосовано такі альтернативні покарання:
-штраф - до 68 осіб;
- громадські роботи – до 28 осіб;
- арешт – до 14 осіб;    
- довічне позбавлення волі – до 3 особи.
Звільнено від відбування покарання з випробуванням 218 осіб, у тому числі з випробуванням – 212 осіб, внаслідок амністії 5 осіб.
Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:
- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 1 особа;
-позбавлення права займати певні посади або займатись певною діяльністю – до 11 особи;
- конфіскація майна – до 28 осіб.
В 2014 році, при розгляді кримінальних справ було 63 порушення строків, передбачених ст. 241 та ст. 256 КПК України.
 
 
Перебувало в провадженні 1173 клопотання слідчого, прокурора та інших осіб, з них протягом звітного періоду до суду надійшло 986 клопотань. Розглянуто 973 клопотань, що становить 82,9 % від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.
Протягом звітного періоду до суду надійшло 161 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора чи інших осіб, ще 6 скарг перебували у залишку. Всього було розглянуто159 скарг, що становить 98,7 % від загальної кількості скарг, які перебували на розгляді. 18 скарг перебувають у залишку на кінець звітного періоду.
У 2014 році в залишку перебувало 6 справ в порядку виконання судових рішень296справ надійшло в звітному періодірозглянуто – 293 справи, з них:
- задоволено – 242 справищо становить 82,5% від загальної кількості розглянутих клопотань;
- повернуто – 12 справищо становить 4% від загальної кількості розглянутих клопотань;
- залишок нерозглянутих клопотань (подань) на кінець звітного періоду – 9 справщо становить 3% від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.
 
Протягом звітного періоду до суду надійшло 3 клопотання у порядку надання міжнародної правової допомоги, з них:
- розглянута -  1 справа;
- залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду – 1 справа.
У 2014 році до суду надійшла та була розглянуто 2 заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.
 
Усього на розгляді у суді знаходилось 3153 справ позовного провадження: розглянуто – 2565 справ, 614 справ - залишок на кінець звітного періоду. Надійшло справ у звітній період 2563 справи.
Структура справ позовного провадження, що надійшли у звітному періоді, за категоріями, має такий вигляд:
- спори про право власності та інші речові права – 72, що становить 2,8 % від загальної кількості, що надійшли до суду у звітній період;
- спори, що виникають із договорів – 1180 (46 %);
- спори про не договірні зобов’язання – 80 (3,1 %);
- спори про спадкове право – 107 (4,1%);
- спори про захист немайнових прав фізичних осіб – 4 (0,1%);
- спори про захист честі, гідності та ділової репутації – 4 (0,1%);
- спори, що виникають з житлових правовідносин – 185 (7,2 %);
- спори, що виникають із земельних правовідносин – 29 (1,3 %);
- спори, що виникають із сімейних правовідносин - 789 (30,7 %);
- трудові спори –  47 (1,8%);
- спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 51 (1,9 %)
- звільнення майна з-під арешту – 19 (0,7 %);
 
Протягом  звітного  періоду  розглянуто 2565 справ позовного провадження або 81,3 % від числа справ, що знаходились на розгляді в суді. З них - 2228 справ розглянуто із ухваленням рішення (86,8 % від кількості розглянутих справ); закрито провадження по 48 справах (1,8%); залишено без розгляду 250 справ або 9,7 %; передано в інші суди за підсудністю 39 справ (1,5 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
588 справ або 18,6 %  від кількості справ, що перебували на розгляді, залишились не розглянутими, у т.ч. у 45 справах (7,6 % від кількості справ, що перебували у залишку на кінець звітного періоду) провадження зупинено з різних підстав.
 З порушенням встановлених процесуальних строків розглянуто 495 справ, що складає 19,2% від числа справ із розглянутих.
 
На розгляді у суді перебуввало 2403 справ наказного провадження. Надійшло у звітній період – 2330 справ, розглянуто заяв про видачу судового наказу – 2119, у тому числі з них:
- задоволено – 1839 заяв, що становить 86,7 % від загальної кількості розглянутих заяв у звітній період;
- відмовлено у видачи судового наказу – 223 заяви (10,5%);
- повернуто –57 заяв (2,6%);
- не розглянуто на кінець звітного періоду 284 заяви, у яких не вікрито провадження, що становить 11,8 % від загальної кількості заяв, які перебували на розгляді.
Судом розглянуто 51 заяви про скасування судового наказу, з них 3 заяви повернено, - 3 залишено без розгляду.
 
Усього до суду у звітному періоді надійшло 162 справи окремого провадження, залишок на початок звітного періоду становив 26 справу.Розглянуто  165  справ  окремого провадження (87,7 % від кількості справ, що перебували на розгляді), з них:
- із ухваленням рішення – 248 справи;
- із закриттям провадження  - 5 справ;
- із залишенням заяви без розгляду – 33 справи.
Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить  57 справи або 12,2% від загальної кількості справ окремого провадження, які перебували на розгляді в суді.
 
Кількість справ цивільного судочинства розглянутих з фіксуванням судового процесу технічними засобами складає 1348  справ.
В апеляційному порядку скасовано і змінено 118 рішень.
 
Перебувало на розгляді у суді 343 справи у порядку адміністративного судочинства. Залишок на початок звітного періоду становив 64 справи. Закінчено провадження у 286 справах цієї категорії або 83,3 % від кількості справ, що перебували на розгляді, із них:
- із прийняттям постанови – 368 справи;
- із залишенням заяви без розгляду – 38 справ;
- із закриттям провадження – 5 справ;
- з переданням у інший суд – 18 справ.
Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить 65  справ або 16,6 % від загальної кількості справ, які перебували на розгляді.
 
Усього протягом 2014 року знаходилось на розгляді 1989 справи про адміністративні правопорушення: залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду становив 45 справ,  2080 справ надійшло за звітний період. Всього розглянуто 1952 справ про адміністративні правопорушення (98,1 % від справ, що перебували на розгляді). Для належного оформлення повернуто органам, що складали протоколи,  135 справ.
Винесено суддями постанов про закриття провадження по справі стосовно 427 особи, з них:
- у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст.38 КУпАП стосовно 129  особи або 30,2 % від числа осіб, щодо яких справи закрито;
- стосовно 150 осіб справи судами закрито у зв’язку із малозначністю вчиненого правопорушення (35,1 %);
        - через відсутність події і складу адміністративного правопорушення стосовно 148 осіб (39 %).
        Щодо 1500 осіб винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, що становить 76,8 % від числа осіб, стосовно яких розглянуто справи.
За своєю структурою стягнення  розподіляються таким чином:
- штрафи  застосовано до 1251 осіб, що становить 83,4 % від усієї  кількості стягнень;
- попередження – до 44 особи (2,9 %);
- громадські роботи – до 38 осіб (2,5 %);
- адміністративний арешт – до 57 осіб (6,6 %);
- позбавлення спеціального права – до 110  осіб (7,3 %);
Усього протягом звітного періоду стягнення (як додаткове) у вигляді конфіскації предмета, що став знаряддям вчинення або безпосередньо об’єктом адміністративного правопорушення, застосовано до 25 правопорушників; оплатне вилучення предмета – до 3 правопорушників.
Сума накладеного судом штрафу становить 1183477 грн. Добровільно сплачено 640249 грн.
Правопорушеннями завдано матеріальних збитків на суму 5938 грн., відшкодовано 2436 грн., з них повернуто власнику в порядку відшкодування  2436  грн.
 
 
Вик.:  консультант з суд. статистики
Переходова С.Ю.