flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

За 2013 рік

 

АНАЛІЗ 

РОБОТИ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ 

М.МИКОЛАЄВА ЗА 2013 РІК  

Згідно зі штатним розписом у 2013 році  у Ленінському районному суді м. Миколаєва кількість суддів становила 13 осіб, фактична чисельність суддів – 13 осіб.

Середньомісячне надходження справ на 1 суддю становить 72 справи та матеріалів.

 Із загального числа справ, що надходять щомісяця на розгляд одному судді кримінальні становлять 0,08 справ, справи кримінального провадження - 3, цивільні – 21 справи, адміністративні – 3, справи про адміністративні правопорушення - 17, інші справи та матеріали – 27.

Протягом 2013 року до Ленінського районного суду надійшло 14 кримінальних справ, в провадженні перебувало 125 кримінальні справи. Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 163 осіб.

Кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено протягом звітного періоду становить 91.

В 2013 році, при розгляді кримінальних справ не було порушень строків, передбачених ст. 241 та ст. 256 КПК України.

   З постановленням вироку закінчено провадження у 84 кримінальній справі (67,2 % від загальної кількості розглянутих);

   - з закриттям провадження у справі - у 7 справах (5,6 %);

   - 9 справ (7,2 %) повернуто на додаткове розслідування під час судового розгляду справи;

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:

- засуджених – 128 осіб ( 79 % від загальної кількості осіб у справах із закінченим провадженням);

- виправданих – 8 осіб (5 %);

- щодо яких справи закрито – 7 осіб (4,3 %);

- щодо яких справи повернуто на додаткове розслідування під час судового розгляду – 12 осіб (7,4 %);

За 2013 рік усього було засуджено 97 осіб, з них до позбавлення волі 54 особи, що становить 55,6 % від усіх засуджених. Судом було застосовано такі альтернативні покарання:

-штраф - до 7 осіб;

-арешт – до 3 осіб;                 

-позбавлення волі на певний строк – до 54 осіб;

-довічне позбавлення волі – до 1 особи.

Звільнено від відбування покарання з випробуванням 32 осіб.

Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:

-конфіскація майна – до 21 особи.

25 кримінальних справ не розглянуто на кінець звітного періоду, від загальної кількості справ, що перебували в провадженні це  становить 20%. Кількість справ, провадження в  яких  зупинено становить 16 справи (64% від кількості справ, що перебувають у залишку).

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку становить 35 (21,4  % від  загальної кількості осіб, щодо яких справи знаходились на розгляді).

Судом було розглянуто 8 кримінальних справ з фіксуванням судового процесу технічними засобами.

В апеляційному порядку скасовано і змінено 44 вироків Ленінського районного суду м. Миколаєва.

За звітний період у провадженні суду перебувала 1 скарга, яка надійшли до суду в порядку  ст.  27 КПК  України, її було направлено прокурору за належністю.

За звітний період до Ленінського районного суду м. Миколаєва не надходило справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

Ленінським районним судом м. Миколаєва розглянута 1 справа щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень.

Протягом звітного періоду в провадженні суду перебувало 52 справи щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, всі вони були розглянуті та задоволені.

Усього, протягом 2013 року, на розгляді у суді знаходилось 529 справи кримінального провадження. З них, протягом звітного періоду надійшло 514 справи кримінального провадження.

Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 466 осіб.

В 2013 році судом було розглянуто 557 справ кримінального провадження. З них, з постановленням вироку 392 провадження, що становить 70% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень. З затвердженням угоди винесено 25 вироків. Залишок нерозглянутих справ кримінального провадження на кінець звітного періоду становив 92 справи, що складає 16,5% від числа справ, які перебували на розгляді.

- з закриттям провадження розглянуто – 41 справа, що становить 7,3% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

- з застосуванням примусових заходів медичного характеру – 2 справи, що становить 0,3 % від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

- з застосуванням примусових заходів виховного характеру – 1 справа, що становить 0,1 % від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

- повернуто прокурору 29 кримінальних проваджень, що становить 5,2% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:

- засуджених – 413 осіб,

- виправданих – 6 особи,

- щодо яких справи закрито – 44 особи,

- щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру – 2 особи.

За 2013 рік усього було засуджено 413 осіб, з них до позбавлення волі 110 осіб, що становить 26,6% від усіх засуджених.

Судом було застосовано такі альтернативні покарання:

-штраф - до 84 осіб;

 

- громадські роботи – до 20 осіб;

 

- арешт – до 9 осіб;      

- обмеження волі – до 4 осіб;

 

- без призначення покарання засуджено 1 особу;

-довічне позбавлення волі – до 1 особи. 

Звільнено від відбування покарання з випробуванням 184 осіб.

Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:

- позбавлення права займати певні посади або займатись певною діяльністю – до 9 особи;

- конфіскація майна – до 14 осіб.

Перебувало в провадженні 1063 клопотання слідчого, прокурора та інших осіб, з них протягом звітного періоду до суду надійшло 1045 клопотань. Розглянуто 1058 клопотань, що становить 99,5 % від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.

Протягом звітного періоду до суду надійшла 134 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора чи інших осіб, ще 3 скарги перебували у залишку. Всього було розглянуто131 скарга, що становить 95,6 % від загальної кількості скарг, які перебували на розгляді. 6 скарг перебувають у залишку на кінець звітного періоду.

У 2013 році в залишку перебувало 14 справ в порядку виконання судових рішень. 275 клопотань надійшло в звітному періоді. Протягом 2013 року судом було розглянуто 283 справи у порядку виконання судових рішень. З них, 265 клопотань було задоволено, що становить 93,6% від загальної кількості розглянутих клопотань. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду становить 6 клопотань, що становить 2,1% від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.

Протягом звітного періоду до суду надійшло 1 клопотання у порядку надання міжнародної правової допомоги, яке в результаті розгляду судом  було повернено.

У 2013 році до суду надійшла та була розглянута 1 заява про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.

 Усього на розгляді у суді знаходилось 3361 справ позовного провадження: 614 справ було у залишку на початок звітного періоду,  2747 справ надійшло за звітний період.

Структура справ позовного провадження, що надійшли у звітному періоді, за категоріями, має такий вигляд:

- спори про право власності та інші речові права – 94 (3 %);

- спори, що виникають із договорів – 1195 (43 %);

- спори про не договірні зобов’язання – 92 (3 %);

- спори про спадкове право – 114 (4%);

 

- спори, що виникають з житлових правовідносин – 216 (7,8 %);

 

- спори, що виникають із земельних правовідносин – 40 (1.4 %);

 

- спори, що виникають із сімейних правовідносин - 896 (32,6 % від загальної кількості справ, що надійшли за звітний період);

 

- трудові спори –  46 (1,6%);

 

- спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 28 (1 %)

 

- звільнення майна з-під арешту – 25 (0,9 %);

Протягом  звітного  періоду  розглянуто 2771 справ позовного провадження або 82 % від числа справ, що знаходились на розгляді в суді. З них, 2392 справ розглянуто із ухваленням рішення (71 % від кількості розглянутих справ); закрито провадження по 60 справах (1,7%); залишено без розгляду 274 справ або 8 %; передано в інші суди за підсудністю 45 справ (1 %).             

590 справ або 17,5 %  від кількості справ, що перебували на розгляді, залишились не розглянутими, у т.ч. у 49 справах (8 % від кількості справ, що перебували у залишку на кінець звітного періоду) провадження зупинено з різних підстав.

 З порушенням встановлених процесуальних строків розглянуто 547 справ, що складає 19,7% від числа справ із закінченим провадженням.

До суду на розгляд надійшло 433 справ у порядку адміністративного судочинства. Залишок на початок звітного періоду становив 61 справу. Закінчено провадження у 429 справах цієї категорії або 86 % від кількості справ, що перебували на розгляді, із них:

- із прийняттям постанови – 368 справи;

- із залишенням заяви без розгляду – 38 справ;

- із закриттям провадження – 5 справ;

- з переданням у інший суд – 18 справ.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить 65  справ або 13 % від загальної кількості справ, які перебували на розгляді.

Усього судом розглянуто 1834 заяв про видачу судового наказу.

Судом було розглянуто 67 заяви про скасування судового наказу, з них 6 заяви повернено, - 11 залишено без розгляду.

Усього до суду у звітному періоді надійшло 170 справи окремого провадження, залишок на початок звітного періоду становив 31 справу. Розглянуто  175  справ  окремого провадження (87 % від кількості справ, що перебували на розгляді), з них:

- із ухваленням рішення – 145 справ;

- із закриттям провадження  - 2 справи;

- із залишенням заяви без розгляду – 26 справ.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить  26 справи або 12,9% від загальної кількості справ окремого провадження, які перебували на розгляді в суді.

Кількість справ цивільного та адміністративного судочинства розглянутих з фіксуванням судового процесу технічними засобами складає 2215  справ.

В апеляційному порядку скасовано і змінено 134 рішень.

Усього протягом 2013 року знаходилось на розгляді 2768 справи про адміністративні правопорушення: залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду становив 45 справ,  2723 справ надійшло за звітний період. Всього розглянуто 2546 справ про адміністративні правопорушення (92 % від справ, що перебували на розгляді). Для належного оформлення повернуто органам, що складали протоколи,  177 справ.

Винесено суддями постанов про закриття провадження по справі стосовно 582 особи, з них:

- у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст.38 КУпАП стосовно 143  особи або 24,5 % від числа осіб, щодо яких справи закрито;

- стосовно 212 осіб справи судами закрито у зв’язку із малозначністю вчиненого правопорушення (36,4 %);

        - через відсутність події і складу адміністративного правопорушення стосовно 227 осіб (39 %).

        Щодо 1934 осіб винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, що становить 70 % від числа осіб, стосовно яких розглянуто справи.

За своєю структурою стягнення  розподіляються таким чином:

- штрафи  застосовано до 1455 осіб, що становить 75 % від усієї  кількості стягнень;

- попередження – до 47 особи (2,4 %);

- громадські роботи – до 292 осіб (15 %);

- адміністративний арешт – до 31 осіб (1,6 %);

- позбавлення спеціального права – до 107  осіб (5,5 %);

- виправні роботи – до 2 осіб (0,1 %).

Усього протягом звітного періоду стягнення (як додаткове) у вигляді конфіскації предмета, що став знаряддям вчинення або безпосередньо об’єктом адміністративного правопорушення, застосовано до 43 правопорушників; оплатне вилучення предмета – до 2 правопорушників.

Сума накладеного судом штрафу становить 642256 грн. Добровільно сплачено 350856 грн.

Правопорушеннями завдано матеріальних збитків на суму 1423 грн., відшкодовано 1338 грн., з них повернуто власнику в порядку відшкодування 1338 грн.

 

 

Вик.:  консультант з суд. статистики

Переходова С.Ю.