flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

За l півріччя 2015 року

 АНАЛІЗ

 РОБОТИ  ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОННОГО  СУДУ М. МИКОЛАЄВА

 ЗА  перше півріччя 2015 року

 

Згідно зі штатним розписом у 2015 році  у Ленінському районному суді м. Миколаєва кількість суддів становила 14 осіб.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  від 11.06.12 р. №18/вп-12  один суддя відсторонений від посади.

У одного судді з 15.09.2014 року закінчилися повноваження п’ятирічного терміну.

20.03.2015 року відповідно до Указу Президента № 81 від 14.02.15 суддю Свердловського міського суду Луганської області зараховано до штату Ленінського районного суду. Але  суддя до виконання службових  обов’язків не приступив в зв’язку з тим, що його призвано за мобілізацією.

Таким чином в І півріччі 2015 року відповідно до встановленої спеціалізації в Ленінському суді м. Миколаєва – 6 суддів розглядають кримінальні справи та матеріали, справи про адміністративні  правопорушення, 5 суддів розглядають цивільні та адміністративні справи та матеріали.

Середньомісячне надходження справ на 1 суддю становить 79,7 справи та матеріалів.

 Із загального числа справ, що надходять щомісяця на розгляд одному судді становлять: кримінальні - 0,33 справ, справи кримінального провадження – 5,9 , клопотання та скарги криміналь і заяви КС – 9,6 справ, цивільні –справи 43,5, адміністративні – 2,7 , справи про адміністративні правопорушення – 14,3 справ, інші справи та матеріали – 0,06 справ.

Протягом 2015 року до Ленінського районного суду надійшло 3 кримінальних справи, перебувало в провадженні 24 кримінальних справ. Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 33 осіб.

Кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено протягом звітного періоду становить 9 справ.

В 2015 році, при розгляді кримінальних справ не було порушень строків, передбачених ст. 241 та ст. 256 КПК України.

З постановленням вироку закінчено провадження у 7 кримінальних справ (100 % від загальної кількості розглянутих);

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:

- засуджених – 9 осіб ( 100 % від загальної кількості осіб у справах із закінченим провадженням);

- виправданих – 0 осіб .

За 2015 рік усього було засуджено 9 осіб, з них до позбавлення волі 7 осіб, що становить 77,7 % від усіх засуджених. Судом було застосовано такі альтернативні покарання:

-позбавлення волі на певний строк – до 7 осіб;

- звільнено від відбування покарання з випробуванням 2 осіб.

Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:

-позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 0 осіб.

15 кримінальних справ не розглянуто на кінець звітного періоду, від загальної кількості справ, що перебували в провадженні це  становить 62,5%. Кількість справ, провадження в  яких  зупинено становить 11 справи (73,3% від кількості справ, що перебувають у залишку).

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку становить 15 (88,2 % від  загальної кількості осіб, щодо яких справи знаходились на розгляді).

Судом було розглянуто 3 кримінальних справи з фіксуванням судового процесу технічними засобами.

В апеляційному порядку по кримінальним справам скасовано і змінено 3 вироки Ленінського районного суду м. Миколаєва.

За звітній період до Ленінського районного суду м. Миколаєва не надходило справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

 

Усього, протягом 2015 року, на розгляді у суді перебувало 430 справ кримінального провадження. З них, протягом звітного періоду надійшло 304 справи кримінального провадження.

Кількість осіб, щодо яких справи знаходились в суді становить 483 осіб.

В 2015 році судом розглянуто 286 справ кримінального провадження. З них, з постановленням вироку 247 проваджень, що становить 86,3% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень. З затвердженням угоди винесено 30 вироків. Залишок нерозглянутих справ кримінального провадження на кінець звітного періоду становив 144 справи, що складає 33,4% від числа справ, які перебували на розгляді.

- з закриттям провадження розглянуто – 23 справи, що становить 8 % від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

- з застосуванням примусових заходів медичного характеру – 1 справи, що становить 0,3 % від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

- з застосуванням примусових заходів виховного характеру – 0 справ.

- повернуто прокурору 5 кримінальних проваджень, що становить 1,7% від загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень.

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням становить:

- засуджених – 255 осіб,

- виправданих – 8 осіб,

- щодо яких справи закрито – 23 особи,

- щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру – 1 особа.

За 2015 рік усього було засуджено 255 осіб, з них до позбавлення волі 103 осіб, що становить 40,3% від усіх засуджених.

Судом було застосовано такі альтернативні покарання:

-штраф - до 33 особи;

- громадські роботи – до 13 осіб;

- арешт – до 4 осіб;      

- довічне позбавлення волі – до 2 осіб.   

Звільнено від відбування покарання з випробуванням 97 осіб, у тому числі з випробуванням – 93 осіб, внаслідок амністії 4 особи.

Судом також були призначені додаткові покарання у вигляді:

- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 0 особа;

-позбавлення права займати певні посади або займатись певною діяльністю – до 2 осіб;

- конфіскація майна – до 22 осіб.

В 2015 році, при розгляді кримінальних справ було 13 порушення строків, передбачених ст. 241 та ст. 256 КПК України.

 Перебувало в провадженні 694 клопотання слідчого, прокурора та інших осіб, з них протягом звітного періоду до суду надійшло 582 клопотань. Розглянуто 581 клопотань, що становить 83,7% від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.

Протягом звітного періоду до суду надійшло 75 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора чи інших осіб, ще 8 скарг перебували у залишку. Всього було розглянуто 76 скарг, що становить 100% від загальної кількості скарг, які перебували на розгляді. 7 скарг перебувають у залишку на кінець звітного періоду.

У 2015 році в залишку перебувало 9 справ в порядку виконання судових рішень, 96 справ надійшло в звітному періоді, розглянуто – 91 справа, з них:

- задоволено – 79 справи, що становить 86,8% від загальної кількості розглянутих клопотань;

- повернуто – 0 справ;

- залишок нерозглянутих клопотань (подань) на кінець звітного періоду – 14 справ, що становить 5,3% від загальної кількості клопотань, які перебували на розгляді.

 Протягом звітного періоду до суду надійшло 2 клопотання у порядку надання міжнародної правової допомоги, з них:

-залишок  нерозглянутих справ на початок звітного періоду -1 справа;

- розглянуто -  3 справи;

- залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду – 0 справ.

У 2015 році до суду надійшла та була розглянута 1 заява про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.

 Усього на розгляді у суді знаходилось 1852 справ позовного провадження: розглянуто – 1387 справ, 466 справ - залишок на кінець звітного періоду. Надійшло справ у звітній період 1264 справи.

Структура справ позовного провадження, що надійшли у звітному періоді, за категоріями, має такий вигляд:

- спори про право власності та інші речові права – 73, що становить 5,7 % від загальної кількості, що надійшли до суду у звітній період;

- спори, що виникають із договорів – 619 (48,9 %);

- спори про не договірні зобов’язання – 45 (3,5 %);

- спори про спадкове право – 55 (4,3%);

- спори про захист немайнових прав фізичних осіб – 3 (0,2%);

- спори про захист честі, гідності та ділової репутації – 3 (0,2%);

- спори, що виникають з житлових правовідносин – 88 (6,9 %);

- спори, що виникають із земельних правовідносин – 9 (0,7 %);

- спори, що виникають із сімейних правовідносин - 337 (22,6%);

- трудові спори –  35 (2,7%);

- спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 21 (1,7 %)

- звільнення майна з-під арешту – 15 (1,1 %);

 Протягом  звітного  періоду  розглянуто 1387 справ позовного провадження або 74,9 % від числа справ, що знаходились на розгляді в суді. З них - 1241 справ розглянуто із ухваленням рішення (89,4 % від кількості розглянутих справ); закрито провадження по 25 справах (1,8%); залишено без розгляду 109 справ або 7,8 %; передано в інші суди за підсудністю 12 справ (0,8 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

466 справ або 33,5%  від кількості справ, що перебували на розгляді, залишились не розглянутими, у т.ч. у 27 справах (5,7 % від кількості справ, що перебували у залишку на кінець звітного періоду) провадження зупинено з різних підстав.

 З порушенням встановлених процесуальних строків розглянуто 397 справ, що складає 28,6% від числа справ із розглянутих.

 На розгляді у суді перебуввало 1185 справ наказного провадження. Надійшло у звітній період – 1050 справ, розглянуто заяв про видачу судового наказу 1232, у тому числі з них:

- задоволено – 1083 заяв, що становить 87,9 % від загальної кількості розглянутих заяв у звітній період;

- відмовлено у видачи судового наказу – 122 заяви (9,9 %);

- повернуто –27 заяв (2,2%);

- не розглянуто на кінець звітного періоду 102 заяви, у яких не вікрито провадження, що становить 8,6 % від загальної кількості заяв, які перебували на розгляді.

Судом розглянуто 34 заяви про скасування судового наказу, з них 1 заяву повернено, - 14 залишено без розгляду.

 Усього до суду у звітному періоді надійшло 78 справи окремого провадження, залишок на початок звітного періоду становив 23 справи. Розглянуто  67 справ  окремого провадження (85,8 % від кількості справ, що перебували на розгляді), з них:

- із ухваленням рішення – 56 справ;

- із закриттям провадження  - 0 справ;

- із залишенням заяви без розгляду – 11 справ.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить  34 справи або 33,6% від загальної кількості справ окремого провадження, які перебували на розгляді в суді.

 Кількість справ цивільного судочинства розглянутих з фіксуванням судового процесу технічними засобами складає 787  справ.

В апеляційному порядку скасовано і змінено 35 рішень.

 Перебувало на розгляді у суді 201 справи у порядку адміністративного судочинства. Залишок на початок звітного періоду становив 51 справи. Закінчено провадження у 152 справах цієї категорії або 75,1 % від кількості справ, що перебували на розгляді, із них:

- із прийняттям постанови – 137 справи;

- із залишенням заяви без розгляду –13 справ;

- із закриттям провадження – 0 справ;

- з переданням у інший суд –2 справи.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить 9  справ або 4,4 % від загальної кількості справ, які перебували на розгляді.

 Усього протягом 2015 року знаходилось на розгляді 1026 справи про адміністративні правопорушення: залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду становив 34 справ,  1093 справ надійшло за звітний період. Всього розглянуто 865 справ про адміністративні правопорушення (84,3 % від справ, що перебували на розгляді). Для належного оформлення повернуто органам, що складали протоколи,  98 справ.

Винесено суддями постанов про закриття провадження по справі стосовно 206 осіб, з них:

- у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст.38 КУпАП стосовно 73  особи або 35,4 % від числа осіб, щодо яких справи закрито;

- стосовно 65 осіб справи судами закрито у зв’язку із малозначністю вчиненого правопорушення (31,5 %);

        - через відсутність події і складу адміністративного правопорушення стосовно 67 осіб (32,5 %).

        Щодо 642 осіб винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, що становить 74,2 % від числа осіб, стосовно яких розглянуто справи.

За своєю структурою стягнення  розподіляються таким чином:

- штрафи  застосовано до 487 осіб, що становить 76,1 % від усієї  кількості стягнень;

- попередження – до 10 особи (1,5 %);

- громадські роботи – до 51 осіб (7,9 %);

- адміністративний арешт – до 47 осіб (7,3 %);

- позбавлення спеціального права – до 41  осіб (6,3 %);

 Сума накладеного судом штрафу становить 444691 грн. Добровільно сплачено 245164 грн.

Правопорушеннями завдано матеріальних збитків на суму 1057 грн., відшкодовано 1057 грн., з них повернуто власнику в порядку відшкодування 1057  грн.

  

Вик.:  консультант з суд. статистики

Євдокименко К.В.