flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП та стан виконання постанов зазначеної категорії справ за 2015 рік.

 Ленінський районний суд м. Миколаєва

 

 

 

 

 

 

Узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП та стан виконання постанов зазначеної категорії справ за 2015 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала помічник судді

Швець М.О.

 

 

 

 

 

 

Миколаїв-2015 рік

План

 

1. Вступ.

2. Кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП та проблемні питання, які виникають в ході їх розгляду.

4. Причини невиконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП

5. Висновки та пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

         Помічником судді Ленінського районного суду м. Миколаєва Швець М.О. проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП та стан виконання постанов зазначеної категорії справ за 2015 рік.

 Стаття 88-1 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах   

Відповідно до частини першої вказаної статті порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

2. Кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП

  Ленінським районним судом м. Миколаєва у 2015 році було розглянуто 183 справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП.

  Всього було накладено адміністративних стягнень у 182 справах, 1 справу було закрито на підставі ст.22 КУпАП, у 23-х випадках було застосовано конфіскацію.

 Судом у вказаній категорії справ було призначено покарання у вигляді штрафу на загальну суму 74 145 грн., з яких було сплачено лише 3901 грн., тобто виконано лише 13 постанов. 

 

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП та проблемні питання, які виникають в ході їх розгляду.

               Відповідно до ст.276 КУпАП справа про адміністративне  правопорушення  розглядається  за місцем його вчинення.
               Згідно зі ст.277 КУпАП Справа про  адміністративне  правопорушення  розглядається  у п'ятнадцятиденний  строк  з  дня  одержання   органом   (посадовою особою),    правомочним    розглядати    справу,   протоколу   про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. 
Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду 
справ про адміністративні правопорушення.
 
               Стаття 277-2 КУпАП говорить про те, що повістка особі, яка притягається до   адміністративної відповідальності,  вручається не пізніш як за три  доби  до  дня 
розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду
справи.
               При цьому, проблемним питанням при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП є неявка осіб, відносно яких складно протокол про адміністративне правопорушення.
               Вказані особи своєчасно повідомляються про час та місце розгляду справи судовими повістками, смс-повідомленнями, проте у судове засідання вони найчастіше не з'являються, в зв’язку з чим розгляд справи про адміністративне правопорушення за ст.88-1 КУпАП декілька разів відкладається та після неодноразового повідомлення розглядаються у їх відсутність та їм поштою направляються копії постанови.
 

4. Причини невиконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП

               Після того, як постанова набирає чинності та штраф не сплачений, секретар суду направляє її на виконання до відділу держаної виконавчої служби за місцем проживання правопорушення.
               Найчастіше вказані постанови повертаються без виконання, оскільки у правопорушника відсутнє будь-яке майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутні відомості про отримання пенсії, заробітної плати або інших грошових надходжень.
               Інколи вказані постанови виконуються частково, тобто стягується не вся сума штрафу, а лише його частина.
               Дуже рідко постанови про накладення штрафу виконуються в повному обсязі.

       Загальна сума штрафів, призначених Ленінським районним судом м. Миколаєва за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.88-1 КУпАП у 2015 р. становить 74 145 грн.

   При цьому, сплачено було лише 3901 грн., тобто виконано лише близько 5% із загальної суми всіх штрафів.

 

5. Висновки та пропозиції

          Отже, провівши аналіз судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП, можна прийти до висновку, що основною проблемою розгляду вказаної категорії справ та виконання постанов є неявка осіб, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення, та, відповідно, несплата штрафу.

          Проаналізувавши практику розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.88-1 КУпАП, приходжу до висновку, що склалася єдина практика розгляду зазначеної категорії справ і в цілому розгляд даних справ відбувається з дотриманням вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, при  повному досліджені всіх обставин та матеріалів справи.